Avtorji in viri

Avtorji

Priprava vsebin :

  • Simona Križanec, VMS, prof. zdrav. vzgoje,
  • Ljudmila Par, dipl. med. sestra,
  • Karmen Pavrič - Konušek, VMS, prof. zdrav. vzgoje

Kreativna zasnova, oblikovanje in tehnična izvedba: Citadela d.o.o.
Izvedba naročila: Comland d.o.o.

 

Viri

1. Bašič, D., in Hlebš, S.: Dejavniki tveganja bolečine v križu: Zbornik referatov (elektronski vir) z Mednarodnega posvetovanja Ergonomija 2006, Ljubljana, 21. in 22. september 2006. Ljubljana: Visoka šola za zdravstvo Ljubljana.

2. Bilban, M.: Medicina dela. Ljubljana: ZVD, 1999.

3. Bilban, M.: Proučevanje obremenitev gibal v smislu načrtovanja ergonomskih ukrepov: Zbornik referatov (elektronski vir) z Mednarodnega posvetovanja Ergonomija 2006, Ljubljana, 21. in 22. september 2006. Ljubljana: Visoka šola za zdravstvo Ljubljana.

4. Brečko, N., Gril, H., Zager, T.: Prisotnost bolečin v hrbtenici zaradi obremenjenosti negovalnega osebja na delovnem mestu v domovih za starejše občane, Srednja zdravstvena šola Celje, Celje 2007.

5. Fink, A., Černelč, M. E.: Pomoč in oskrba 2; 2005: 26–36.

6. Tatjana, M. Gazvoda, in Jožef Horvat: Utrujenost in moteči dejavniki pri delu zdravstvenega tehnika v bolnišnici – oddelek urologija: Zbornik referatov (elektronski vir) z Mednarodnega posvetovanja Ergonomija 2006, Ljubljana, 21. in 22. september 2006. Ljubljana: Visoka šola za zdravstvo Ljubljana.

7. Hatch, F., Maietta, L., Schmidt, S.: Kinästhetik. 4. izdaja. Frankfurt: DBfK – Verlag, 1996.

8. Ivanc, B.: Ergonomija in njeno pravno normiranje med »mehkim« pravom in »trdim« pravom: Zbornik referatov (elektronski vir) z Mednarodnega posvetovanja Ergonomija 2006, Ljubljana, 21. in 22. september 2006. Ljubljana: Visoka šola za zdravstvo Ljubljana.

9. Markovič, A., Radić, D., Slemenšek, A.: Ergonomija in fizične obremenitve zdravstvenih delavcev v domovih starejših občanov, Srednja zdravstvena šola Celje, Celje 2007.

10. Meglič, M., in Bohinec, P.: Ergonomija v reševalni službi: Zbornik referatov (elektronski vir) z Mednarodnega posvetovanja Ergonomija 2006, Ljubljana, 21. in 22. september 2006. Ljubljana: Visoka šola za zdravstvo Ljubljana.

11. Stričević, J., Balantič, Z., Turk, Z., in Čelan, D.: Negativni pokazatelji zdravja kot posledica ergonomskih obremenitev na delovnem mestu medicinske sestre: Zbornik referatov (elektronski vir) z Mednarodnega posvetovanja Ergonomija 2006, Ljubljana, 21. in 22. september 2006. Ljubljana: Visoka šola za zdravstvo Ljubljana.

12. Työterveyslaitos: Potilassiirrot – Taitava avustajaaktivoi ja auttaa – Finska.